bạn gặp khó khăn với website của mình ?

Website là bộ mặt của doanh nghiệp trên Internet, là nhân viên kinh doanh làm việc 24/24 của công ty bạn…Vì vậy Website cần phải có sự tươi mới và tính khả dụng để thu hút khách hàng nhiều hơn…

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEB ?

 

bảng giá

 
 
Kiểm tra hoạt động website
Bài viết do khách hàng cung cấp
Bài viết do chúng tôi biên tập
Quản trị fanpage facebook, google + hỗ trợ Seo
Cập nhật hình ảnh sản phẩm: – Dán logo, số điện thoại mã sp vv…, Chỉnh sửa kích cỡ hình ảnh cho phù hợp,
tối ưu SEO cho hình ảnh.
Đăng rao vặt trên diễn đàn, quảng bá dịch vụ, hỗ trợ seo
Tối ưu hóa website chuẩn Seo
Đăng ký website với google webmaster, google analytics
Đăng tạo blog tăng hiệu quả cho Seo
Thiết kế slide, banner cho website
Kiểm tra link chết
Cam kết số lượng từ khóa lên top trang 1 google
Đặt baclink all diễn đàn hệ thống hỗ trợ cực tốt cho seo
SSL
Chi phí làm web, nâng cấp web, làm web thứ 2
Đơn Giá thanh toán 3 tháng/1 lần
Đơn Giá thanh toán 6 tháng/1 lần
Đơn Giá thanh toán 12 tháng/1 lần

 

Gói Basic

đ1.9tr
Hàng ngày
20 bài/tháng
10 bài/tháng
10 bài/tháng
30 hình/tháng
30 bài/ 1 tháng
 
 
1-3 banner
 
>= 5-10 từ top trang 1,2
TẶng SSL (đk 6 tháng)
Free website đk 1 năm
1.8tr /1 tháng
1.6tr /1 tháng
1.5tr /1 tháng

Gói Class

đ2.9tr

 

Hàng ngày
50 bài/tháng
20 bài/tháng
20 bài/tháng
100 hình/tháng
100 bài/ 1 tháng
 
 
20 bài/ 1 tháng
5-7 banner
 
>= 5-10 từ top trang 1,2
2.000 link
TẶng SSL (đk 3 tháng)
Free website đk 1 năm
2.6tr /1 tháng
2.3tr /1 tháng
2tr /1 tháng

Gói Pro

đ4.9tr

 

Hàng ngày
80 bài/tháng
40 bài/tháng
40 bài/tháng
200 hình/tháng
300 bài/ 1 tháng
 
 
80 bài/ 1 tháng
7-10 banner
 
>= 10-20 từ top trang 1
5.000 link
TẶng SSL (đk 3 tháng)
Free website đk 6 tháng
4.5tr /1 tháng
4.2tr /1 tháng
4tr /1 tháng

Gói Vip

đ7.9tr

 

Hàng ngày
300 bài/tháng
100 bài/tháng
100 bài/tháng
500 hình/tháng
1000 bài/ 1 tháng
 
 
500 bài/tháng
Luôn luôn
 
> 20-50 từ trang 1
50.000 link
TẶng SSL
Tặng website chuẩn SEO đk 3 tháng
7.5tr /1 tháng
6.5tr /1 tháng
6tr /1 tháng

 

 

bảng giá

Gói Basic: 1.9tr

Kiểm tra hoạt động website: Hàng ngày

Bài viết do khách hàng cung cấp: 20 bài/tháng

Bài viết do chúng tôi biên tập: 10 bài/tháng

Gói Class 2.9tr

Kiểm tra hoạt động website: Hàng ngày

Bài viết do khách hàng cung cấp: 20 bài/tháng

Bài viết do chúng tôi biên tập: 10 bài/tháng

Gói Gói Pro 4.9tr

Kiểm tra hoạt động website: Hàng ngày

Bài viết do khách hàng cung cấp: 20 bài/tháng

Bài viết do chúng tôi biên tập: 10 bài/tháng

Gói Vip 7.9tr

Kiểm tra hoạt động website: Hàng ngày

Bài viết do khách hàng cung cấp: 20 bài/tháng

Bài viết do chúng tôi biên tập: 10 bài/tháng